H. C. Andersen – andet end eventyr

  • sofus 

Alle børn kender H. C. Andersens eventyr – i hvert fald nogle af teksterne, for han skrev rigtig mange. Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling, Fyrtøjet – alle er det populære historier, som generation efter generation har fået læst som børn og givet videre til deres børn, da det blev deres tur.

H. C. Andersen er imidlertid ikke kun for børn. Hans havde en stor indsigt i den menneskelige psykologi, og derfor er der så mange lag i hans tekster, at de kan give udbytte til både børn og voksne. Og han skrev også egentlig voksenlitteratur: Hans roman Improvisatoren, som var hans første roman, betegnes ofte som den første, moderne danske roman, som fik succes i hele Europa.

Improvisatoren er en dannelsesroman, det vil sige en roman, der følger en person gennem en længere periode i hans liv, og vi oplever, hvordan livets forhold ændres og påvirker vedkommendes tilværelse. I Improvisatoren hedder hovedpersonen Antonio og er en italiensk kunstnerspire, som vi følger fra barndom til voksenalder. Han oplever en opstigning fra fattige kår, til han omgås bedrestillede – faktisk en tæt parallel til H. C. Andersens eget liv og et tema, som han arbejdede med i mange af sine tekster.

En improvisator var på H. C. Andersens tid ikke nogen agtværdig person. En improvisator underholder forsamlinger, og det foregår ved, at han får et stikord, som han så skaber sin underholdning ud fra. Man kan sige, at H. C. Andersen ironiserer lidt over sin egen status ved at kalde hovedpersonen i sin første roman for en improvisator – det vidner om, at han troede på sit talent og ikke var bange for, at folk skulle rubricere ham selv som en improvisator.

Bogen foregår i Rom, Napoli og Venedig, og den er skrevet i et let og frejdigt sprog, så den kan også tænde en nutidig læser.

God fornøjelse med en måske lidt ny tilgang til vores verdensberømte forfatter!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *