Da ekspressionisterne brød med konventionerne

  • sofus 

De fleste mennesker har set gengivelser af den norske maler Edvard Munchs berømte maleri Skriget. Han malede flere versioner, og de to er i dag udstillet på museer, mens det tredje er i privat eje efter et salg for få år siden.

Edvard Munch var eksponent for en af de retninger inden for malerkunst og andre kunstarter, som virkelig har brudt med konventionerne for, hvordan man udtrykte sig – nemlig ekspressionismen, som smed det pæne og følsomme billedsprog til side og erstattede det med voldsomme billedudtryk. Ekspressionisterne havde deres storhedstid i årtierne lige efter århundredskiftet fra 1800- til 1900-tallet.

En af de andre malere, som kendetegner denne epoke i maleriet, er Vincent van Gogh, som der netop er kommet en film om, som er blevet set af rigtig mange mennesker. De er blevet fascineret af dette menneske, der måtte tumle med mange forskellige traumer og problemer, og som til sidst endte med at lemlæste sig selv.

Borgerskabets sønner

De ekspressionistiske malere er ofte blevet beskrevet som en slags borgerskabet sønner, som kom fra trygge kår, men oplevede en verden, der var i meget hurtigt forandring. Den forandring så de ikke positivt på – de ændringer, der skete, indebar forurening, fattigdom, når folk rejste fra land til by og endte som dårligt betalte proletarer på fabrikkerne i byen – og deres misantropiske holdning til livet kom til udtryk i voldsomme materier, som stadig gør et stort indtryk på os, når vi møder dem.

Ekspressionisterne så sig på en måde som nogle, der byggede bro mellem fortiden og nutiden, udtryk gennem deres kunst. En af de første kunstergrupper, der udtrykte sig ekspressionistisk, hed da typisk nok også Die Brücke og blev grundlagt af en række tyske kunstnere med Ernst Ludwig Kirchner som frontperson. Det var i året 1905. En anden gruppe var Der Blaue Reuiter, som i 1911 blev grundlagt af kunsterne Franz Marc og Vasilij Kandinskij. Det er disse to grupper af malere, der især har haft betydning for udviklingen af ekspressionismen.

Ekspressionismen var ikke kun en retning inden for maleriet. Også inden for litteraturens verden spredte denne kunstopfattelse sig, og herhjemme er for eksempel Tom Kristensen en eksponent for ekspressionismens litterære udtryk. Hans digte om skibsforlis og tidlig død er gode eksempler på, hvordan et dystopisk syn på tilværelsen finder vej til kunsten, og vi er mange, der kender hans bog Hærværk, hvor man følger en anmelders deroute fra succesfuld skribent til alkoholiseret ringvrag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *