HERALDIK - RANGKRONER

 

VÅBENSKJOLD - INITIALER

 

MONOGRAMMER

 

 

 

Heraldikken har altid været meget brugt indenfor sadelmageriet.

 

Dahlman har før i tiden leveret rangkroner, våbenskjold og initialer udført i sølv, som blev monteret på gallaseletøj og kareter til kongehuset, adelen og borgerskabet, så man kunne se hvilken rangsperson der kom kørende i sin karet.

 

Til paradedækner, køredækner og stalddækner blev også  udført rangkroner og initialer i strålende farver, fremstillet i filt eller uldstof, som var hele små kunstværker.

 

Hver gang en konge eller en anden rangsperson døde, så skulle efterfølgeren have en heraldiker eller skjoldmaler, til at udføre en ny krone, initialer og våbenskjold. Det var et kæmpe arbejde, hvor heraldikeren først skulle sætte sig ind i familiens historie, og hvilke skjoldmærker familien før havde haft i sit våbenskjold og ud fra dette så udforme et nyt skjold.

Hver gang der havde været giftemål hvor kongelige eller adelen blev forenet i nye familier, så skulle der også udfærdiges nye våbenskjold.

 

Når så alle disse forberedelser var tilendebragt, så henvendte man sig til Sadelmager Dahlman, hvor sadelmagerne gik i gang med at sy nye dækener og tegne de nye initialer og kroner, og udfærdige skabeloner af dem, altid efter gamle traditioner, hvorefter de blev påsyet  bagtil på dækkenet, ved hestens lår i nærmer side, eller hvis det var særlig flot  i begge sider.

 

Herefter skulle fremstilles sølv rangkroner, våbenskjold og initialer.

Først fik vi vores gravør i Frankrig til at gravere og fræse den første prototype, af den blev der så af en gørtler  fremstillet en afrundet model som blev brugt til at lave en form, hvor man senere fik en sølvsmed til at at støbe de nye kroner, våbenskjold og initialer i. Det var et stort og krævende arbejde der kostede mange penge.

 

Min første viden og interesse for heraldiken fik jeg som barn, hvor min far tog sølv rangkroner og ornamenter med hjem til mig, hvor jeg begyndte at samle på dem, og interessen har holdt sig lige siden.

 

Vi har stadig en stor samling af disse gamle heraldiske ting som jeg viser nedenfor på siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraldik:

I slutningen af 1100-tallet og mellem første og andet korstog, begyndte europæiske fyrster, højadel og ridderer at kendetegne sig selv og deres udrustning, ikke mindst deres skjold, med enkle figurer i klare kontrastfulde farver og det var begyndelsen på det man kalder heraldik.

 

Ridderne havde rustning på og visiret gik ned over ansigtet, og når de drog i krig, så  kunne de ikke genkendes hverken af ven eller fjende, så det var en god ide at han udsmykkede sig med sine egne skjoldmærker så han kunne genkendes.

 

Før den tid havde krigere også smykket sig selv og deres skjolde, men nu beholdt ridderen sine skjoldmærker og våbener, og de gik i arv til efterkommere. Så man kunne genkende slægten når de mødte op til ridderturneringer.

 

Fra ca. 1400-tallet begyndte kongerne at tildele våbener ved hjælp af våbenbreve, ofte i forbindelse med adelskab. Slægter hvis adelskab går tilbage til et våbenbrev kaldes brevadel. Den ældste del af adelen fra middelalderen kaldes uradel.

 

Fra krigerklassen bredte skikken sig til gejstlige, borgere, bønder, byer og bystyrer, håndværkerlaug, og andre former for institutioner. Også kvinder førte våbener allerede fra heraldikkens første tid. I dag har de fleste byer stadig deres byvåbener.

 

Ordet heraldik kommer af herold. Middelalderens herolder var budbringere imellem fyrster, en slags ambasedører, og de fik senere tildelt at arangerer statslige ceremonier og ridder turneringer. Ved turneringerne var det nødvendigt at kende deltagernes våbenmærker, og derfor blev herolderne eksperter indenfor våbenkunsten, og de udarbejdede registre over våbenmærker og våbenskjold.

 

Krigernes våben er spyd og sværd, deres våbener er deres våbenmærker og våbenskjold.

 

I mange lande kunne borgerne købe våbenbreve og det blev en god indtægt for kongen eller embedsmanden som stod for våbenvæsenet.

 

I mange rangkroner, våbener og monogrammer har man lånt motiver fra naturen: Blade, knupper og blomster indgår i udsmykningen, for eksempel bruges blomsten liljen meget. Det første af pattedyrene man brugte var løven dyrenes konge, og mange konger brugte løven på deres våben, i Danmark her man stadig de tre løver i rigsvåbenet. Den første man brugte fra fuglene var ørnen som mange lande har haft i deres våbener.

 

I Danmark er brugen af våbenmærker højst sansynligt indført i Vardemar den Stores regeringstid, 1157-1182. Det tyder på at kongen selv har ført våbenet med de tre løver, som stadig idag er Danmarks Rigsvåben.

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

DE DANSKE RANGKRONER BLEV INDFØRT AF KONG CHRISTIAN 5. 1671.

 

 

Christian 5.`s krone der er af guld. Den består nederst af en kronering  besat med ædelstene, forrest og bagerst en blå safir, i den ene side en granat, i den anden side en rubin-spinel, og derudover et stort antal taffelsten (diamanter).

 

Fra kroneringen udgår fire store og fire mindre diamantbesatte palmetter, hvoraf den forreste har en særlig stor taffelsten. Fra palmetternes spidser går flade diamantbesatte bøjler, der mødes i en blå emaljeret globe, der selv er diamantbesat og har et diamantbesat kløverkors på toppen. Kronen har en rød stofpuld.

 

Dronningen, Charlotte Amalie af Hessen-Kassel´s krone.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Christian 5. også kaldt Danmarks rytterkonge, indførte i 1671, for at styrke enevælden, en ny adelsklasse: Greve og friherrestanden.

Uanset tidligere stand kunne enhver der besad jord nok, erhverve sig en grevetitel, eller hvis man ikke havde så meget jord, nøjes med at kalde sig friherre. Friherretitlen fortrængtes med tiden af den samtidig indførte titel baron.

 

 

 

 

 

 

 

 

De første af Christian 5.´s rangkroner:

 

Christian 5.´s enevoldskrone

 

 

 

 

Kronprinser og kronprinssers krone

 

 

 

 

Prinser og prinsessers krone

 

 

 

 

Gyldenløvers krone til hjelm og skjold. Til kongens børn født udenfor ægteskab. Kongen havde fem børn med sin elskerinde Sophie Amalie Moth, som boede i nærheden af Københavns slot, og han anerkendte sine børn offentligt. Med dronningen havde han yderligere 7 børn.

 

 

 

 

Grevers krone på hjelm og skjold

 

 

 

 

Grever og friherres krone, inde i skjoldet

 

 

 

 

Friherres krone på hjelm og skjold

 

 

 

 

 

Adelig krone på hjelm og skjold

 

 

 

 

Adelens krone inde i skjoldet

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Nyere danske rangkroner:

 

 

Kongekrone

 

 

 

 

Kongekronen fra 1819, som stadig bruges idag

 

 

 

 

Kronprinsekrone

 

 

 

 

Greve og baronkrone

 

 

 

 

Grevekrone

 

 

Grevekrone af tysk afstamning. Med 9 knopper.

 

 

 

 

Baron og grevekrone

 

 

 

 

 

Baron og friherrekrone. Med 7 knopper.

 

 

 

 

Ubetitlet adelig krone, adelig uden titel

 

 

 

 

Ubetitlet adelskrone

 

 

 

 

Ubetitlet adelskrone, også kaldet borgerkrone. Med 5 knopper.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Fremstilling af kroner, våbener og monogrammer:

 

 

 

At fremstille helt nye kroner, våbener og monogrammer var meget kompliceret. Så vidt jeg kan se i de gamle papirer, så sendte vi en tegning af emnet til Frankrig, hvor der blev fremstillet den første prototype som blev fræset, graveret og ciseleret. Dernæst blev der fremstillet en patrice (hannen, retvendt)i bronce eller kobber,  den var meget afrundet så den kunne bruges til at presse ned i en blød form, for at  fremstille  en matrice (hunnen spejlvendt), hvorefter sølvsmeden støbte kronerne og våbenerne, polerede dem op og lavede ciseleringen og monterede tapper i bunden så de kunne sættes fast på læder.

 

De blev fremstillet hos: H. Renoir, chiffres, Fleurones, graveur, heraldiqe. Han boede

Rue Nye, St Augostin, Paris.

 

Vi fik også fremstillet kroner hos Viktorius, Rue de la Paix, 4 bic, Paris.

Og hos Florenz Vögeding, Barmen i Tyskland.

 

 

 

 

 

Gammel dansk grevekrone, udfærdiget efter Christian 5.´s tegninger fra 1671.

Prototypen  fræses, graveres og ciseleres.

 

 

 

 

 

Prototype monogram udført til Greve Rud Reventlow. R. R. Slynget spejlvendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

GRAVØR ARBEJDE OG VÆRKTØJER ÅR 1772.

 

 

Gravørarbejdet blev udført som håndarbejde med en gravstik, en 10-15 cm stålstang med en skrå skarp ende, der tog små spåner af metallet så det kunne formes.

 

Ciseløren lavede ciseleringer på metalemner med en hammer og en punsel, punslen var en lille stålmejsel, som kunne skære mønstre i metal.

 

Arbejdet krævede meget lys, så håndværkeren sad foran et vindue, eventuelt med et buet glas eller spejl der reflekterede lyset. Eller en fakkel anbragt foran et spejl, så lyset kunne centreres på det emne der blev forarbejdet.

 

Der kunne også bruges en foddrevet fræser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foddrevet fræsermaskine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 Patricer der bruges til fremstilling af matrice forme, hvori emnerne støbes i sølv eller guld:

 

 

 

 

 

Forskellige patricer.

 

 

 

 

 

Kongekroner. Patricer.

 

 

 

Prinse og hertug kroner.

 

 

 

 

 

 

Grevekroner med 9 knopper.

 

 

 

 

 

Gamle danske grevekroner.

 

 

 

 

 

Baronkroner.

 

 

 

 

 

Antikke baronkroner.

 

 

 

 

Adelig krone, ubetitlet.

 

 

 

 

 

Adelskrone, ubetitlet.

 

 

 

 

 

Ubetitlet adelskrone, kaldes også borgerkrone.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Færdigstøbte guld og sølvkroner: 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående kroner har vi stadig få tilbage, som kan monteres i bælter, nøgleringe eller hovedtøjer. Kronerne varierer i størrelse. Alder fra 110 til 200 år gamle.

 

 

 

 

 

 

Færdigstøbt Kongevåben, Det store Rigsvåben i sølv, hvor der på bagsiden er påsat tapper, der benyttes ved montering på læder.

 

 

 

 

 

Ekstra stor sølv kongekrone, 13,5 cm bred. Den blev benyttet til montering på karetdøre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sølv grevekrone med 9 knopper.

 

 

 

 

 

Gammel dansk grevekrone i sølv.

 

 

 

 

 

Baronkrone med 7 knopper, sølv.

 

 

 

 

 

Antik baronkrone, sølv.

 

 

 

 

 

Adelig krone med 5 blade, guld.

 

 

 

 

 

Adelskrone med 3 blade og 2 knopper, sølv.

 

 

 

 

 

Ubetitlet adel, borgerkrone med 5 knopper, sølv.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

VÅBENER VÅBENSKJOLD: 

 

Vi har en meget stor samling af våbenskjold, både patricer i bronce og kobber, og de færdige sølv våbenskjold der blev monteret med tapper bagpå så de kunne monteres på galla seletøj, så adelen og det finere borgerskab, udadtil kunne vise hvilken rangsperson de var.

 

De gamle mestre hos Dahlman, har i mange år samlet på rangkroner, våbener og monogrammer, og hver gang der blev udfærdiget en nye hos Renoir i Paris, så bestilte de ekstra med til deres egen samling, så der idag eksisteret en kulturhistorisk samling, der viser moden og heraldikudformningen i attenhundrede tallet.

 

Mange af disse våbener er idag mellem 100 til 200 år gamle. Der har før været klistret et stykke papir bagpå så man kunne se hvem våbenskjoldet var udført til. Men hovedparten af papirlapperne med navne, er i årenes løb forsvundet. Så det er et stort arbejde at finde disse navne.

 

I slutningen af 2010 gik jeg igang med at lave denne hjemmeside, og under det arbejde fandt jeg på værkstedet nogen gamle trækasser, der ikke havde været åbnet i hundrede år, der var et tykt lag sort støv i kasserne og det var svært at se hvad de indeholdt, og de havde været med hver gang firmaet flyttede. Først havde de fra 1807 ligget på værkstedet på Christiansborg Slot, hvor der ikke var nogen skabe, så støvet fra de gamle sadler og seletøj lå stadig i kasserne. Dernæst var de i 1906 flyttet med til forretningen og værkstedet Frederiksholm Kanal 4, og tilsidst var de i 1930 flyttet med til Fortunstræde 5, hvor de har ligget i firs år.

 

Efter mange timers støvsugning og oppudsning kunne man se hvad indholdet var, det var de antikke patricer til støbning af sølv eller guld kroner, våbener og monogrammer.

 

Man kunne se at de sidste våbenskjold der havde været fremme var pakket ind i gammelt avispapir, der var desværre ikke nogen dato og årstal på avisen, men der var gamle annoncer hvor man så de nye udstykninger til villaparceller ved Strandvejen i Hellerup, Hambros Alle og de andre villaveje der gik ned til Øresund. Og der blev reklameret med gode forbindelser til København med sporvej eller jernbane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICER TIL STØBNING AF VÅBENSKJOLD:

 

 

 

 

Når to personer fra forskellige adelsfamilier blev viet, så fremstillede man aliancevåbener, med begge familiers våbenmærker.

 

 

 

 

 

Seksdelt skjold

 

 

 

 

 

Firdelte skjold med midterskjold

 

 

 

 

Firdelt skjold med midterskjold

 

 

 

 

 

Firdelt skjold med midterskjold

 

 

 

 

 

Firdelt skjold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredelt skjold

 

 

 

 

 

Todelte skjold

 

 

 

 

 

Udelte skjold.

 

Udelte patrise våbenskjold sælges: 

Kobber kr. 700,-. Massiv prototype i bronze eller messing 900,-.

Opgiv venligst nr. ved forespørgsel. F. eks.  9/40. Ukendt.

Vi tager forbehold for solgte varer.

 

 

Våbenskjold kan monteres på kuffertskilte, bælter eller nøgleringe:

 

 

 

Kuffetskilt i håndsyet dobbelt læder med monteret våbenskjold.

Kan evt. leveres med en lille lomme på bagsiden til visitkort.

Kr. 2.750,-

 

 

 

 

 

 SE FLERE MUGLIHEDER FOR KUFFERTSKILTE OG NØGLERINGE VED AT TRYKKE PÅ DETTE LINK:

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

FÆRDIGSTØBTE GULD OG SØLV VÅBENSKJOLD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frijs, Danneskjold.

 

 

 

 

 

Bille-brahe

 

 

 

 

 

Greve Sponnik.

 

 

 

 

 

A. Posse.

 

 

 

 

 

Ahlefeldt.

 

 

 

 

 

Zytphen-Adeler.

 

 

 

 

 

Københavns Kommune.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ORNAMENTER, ROSETTER, PYNT, PATRICER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

FÆRDIGLAVEDE SØLV ORNAMENTER OG SKJOLDFIGURER: 

 

 

 

 

 

Fransk rose.

 

 

 

 

 

 

Fransk hjort.

 

 

 

 

 

korsridder.

 

 

 

 

 

Ridder med fjerbusk (fyrstehjelm).

 

 

 

 

Ridder med visirhjelm.

 

 

 

 

Drage.

 

 

 

 

Løve

 

 

 

 

Sfinks

 

 

 

 

 

 

 

 

En slange, lægesymbol.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

MONOGRAMMER, ENITIALER.  PATRICER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

SØLVMONOGRAMMER MED KRONE OVER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

KRONER, MONOGRAMMER, INITIALER PÅ DÆKKENER: 

 

 

 

 

 

Kongekrone vævet i guld metaltråd.

 

 

 

 

Kongekrone til kronprins Frederik fra 1908.

 

 

 

 

 

Gammel dansk grevekrone.

 

 

 

 

 

Grevekrone med ni knopper.

 

 

 

 

 

Greve og friherrekrone, Krenkerup.

 

 

 

 

 

Meget gammel baronkrone.

 

 

 

 

 

Lehnsbaron krone.

 

 

 

 

 

Adelskrone, ubetitlet.

 

 

 

 

 

Ubetitlet adelskrone, borgerkrone.

 

 

 

 

 

Brygger Jacobsen Carlsberg

 

 

 

 

 

 

Brygger Jacobsen Carlsberg

 

 

 

 

 

Fru Ottilia Jacobsen, Ny Carlsberg

 

 

 

 

 

C.E.R. Christian Rex

 

 

 

 

 

Christian 10. Kgl. Stald visitdækkener.

 

 

 

 

 

Prins Frederik.

 

 

 

 

 

Baron Wedel Wedelsborg.

 

 

 

 

 

Lerche Lerchenborg.

 

 

 

 

 

Prins Valdemar

 

 

 

 

 

Moresco.