Frederik 6. 1808

 

 

 

DEN KONGELIGE  STALD-ETAT 3. 

HISTORISKE BILLEDER, HESTE, SADELTØJ, SELETØJ, KARETER,  UNIFORMER, PERSONALE, STALDE, STUTTERIER OG SLOTTE.

DANSKE KONGER OG DRONNINGERS HESTE. DANISH KINGS AND QUEENS HORSES. DÄNISCHES KÖNIG UND KÖNIGENS PFERDE.

SADELMAGER DAHLMAN HAR ARBEJDET FOR KONGEHUSET SIDEN 1807 HVOR FIRMAET BLEV GRUNDLAGT PÅ CHRISTIANSBORG SLOT.

DAHLMAN BLEV AF FREDERIK 6. I 1825 UDNÆVNT TIL KONGELIG HOF SADELMAGER. SÅ SADELMAGER  DAHLMAN HAR VÆRET EN DEL AF HISTORIEN OM DEN KONGELIGE STALD-ETAT.

HVILKET OGSÅ KAN SES I  DEN KONGELIGE STALD-ETATS MUSEUM, HVOR MEGET DAHLMAN SELETØJ BLIVER UDSTILLET.

Frederiksborg hingst Pegasus. Med brændemærke på halsen.

FREDERIK 6. FØDT 1768, KRONPRINSEREGENT 1788, KONGE 1808 TIL 1839.

Kong Frederik 6.

Frederik 6.

Dronning Marie Sophie Frederikke

1768 Kronprins Frederik 6.

1787 Kronprins Frederik 6. Holder speciel revu foran Frederiksberg Slot. Omgivet af højere officerer fra hæren. Han var ellers altid omgivet af sine adjudanter "de røde fjer" eller "rødtoppene" som de blev kaldt efter farven på deres hattefjer.

Kronprinsen havde altid sin adjudantstab hos sig og rygtet ville vide at "fjerenes" magt langt overgik statsrådets. Den lille gruppe officerer blev lagt for had i en sådan grad at man gav dem skylden for alle de ulykker der væltede ind over landet under Napoleonskrigene.

1788. Frihedsstøtten. Kronprins Frederik 6. Rider bag sin far Christian 7. Efter stavnsbåndets ophævelse.

1790. Deres majestæter kong Frederik 6. og dronning Marie Sophie Frederikke´s indtog i København som kronprins og kronprinsesse. 4. sept. 1790.

Frederik 6.´s indtogskaret fra 1790.

1790 Frederik 6.

1790. Marie Sophie Frederikke.

1790. Marie Sophie Frederikkes statskaret.

1790. Det første Christiansborg. Højbro i midten. Til venstre adelens boliger.

1790. Kronprinsen og kronprinsessen tiljubles på Kongens Nytorv.

1794 Chacks palæ Amalienborg her boede Frederik 6. til sin død i 1839, ( Christian 10. flyttede senere ind her),  Christian 6.s far boede i Moltkes palæ hvor der var en kolonade til.

1800. Landauer. Bruges i dag af dronning Margrethe til bådtogterne.

1800. Det klassiske København var en stinkende by indelukket bag fæstningsvoldene. Om morgenen lagde befolkningen fejeskarn og køkkenaffald ud på midten af gaden, hvorfra det senere på dagen blev bortkørt af skarnvogne.

Mens møddingerne lå på gaden gennemsøgtes de af fattige kvinder, der søgte efter klude og andre genstande de kunne sælge.

Randestensvandet stank, og der fandtes ingen kloaksystem. Natmændene kom og tømte lokummerne og hældte affaldet over på åbne vogne.

Ind imellem kom der liv i gaderne når der var laugsoptog.

Håndværkerne stod ofte og arbejdede udenfor husene. Og det var almindeligt at udstille varer på gaden i boder, eller på diske der sad ud fra væggen på husene.

De fleste af de 100.000 Københavnere var fattige, kun konge familien og hoffet, de højere embedsmænd, godsejerne og storkøbmændene som levede i byen var velhavende, ca. 1000 mennesker. Håndværkere, fabrikanter og mindre købmænd, samt de højere civile og militære embedsmænd var forholdsvis velstående, ca. 10.000. Resten 90.000 levede i fattigdom i forskellig grad, arbejdere, håndværkere, menige soldater og matroser. Ca. 13.000 tyende. 3000 prostituerede, 8000 folk under fattigvæsen og forsorg, 1000 straffefanger.

Arbejdstiden var lang 12 til 16 timer. Der fandtes familier på 5 personer der boede i kælderlejligheder med 7 logerende. Det var lejligheder uden kakkelovne, og der var ikke råd til at tænde op. 

1800-1810. Københavns værste fattigkvarter "Lille København" ved havnen hvor der boede 118 familier.

1800. Hovedvagten Kongens Nytorv.

1807. Københavns Bombardement.

1807. Kongelig berider.

14.9.1807. Wilhelm Ludvig Dahlman indvier sadelmager Dahlman.

1808. Adjudant v. Biergaard. Dahlman kunde.

1808. Baron v. Wedel.

1808. Doctor Møller, oberstleutnant v. Fribo.

1808. Prins v. Reÿs.

1808. General greve v. Schmittoü.

1808. Greve v. Ahlefeldt.

Adressekartotek fra sadelmager Dahlman.

1809. Staldskriver

1809. Frederik 6. holder specielrevu.Fredensborg.

1809. Højbro.

1809. 2. staldmester.

1809. Fru Lerke.

1810. Frederik 6.

1811. General greve v. Schmittou.

1811. Frederik 6. i purpurkåbe med hermelin. Riddertog fra Amalienborg til Rosenborg. Ordensfest hvor ridderne blev transporteret til ordensuddeling på Rosenborg.

1811. Frederik 6. Foran Frederiksberg Slot.

1811. Frederik 6. med adjudantstab ved Søerne.

1811. Nota med Sadelmagermester Wilhelm Dahlman´s underskrift.

1811. Hertug Frederik Christian af Augustenburg´s karet med indbygget lokum på bagsædet, han var gift med Frederik 6.´s søster. De benyttede kareten når de var i København. Kareten blev senere benyttet af grevinde Danner.

1812. Brygger Kraag.

1813. Rejsesmed Helper.

1813. Hoffolk.

1813. Kgl. daumontrytter.

1813. Kgl. forrider.

1813. Kongelig herold.

1813. Kongelig kusk.

1813. Kongelig kusk med pels.

1813. Kongelig kusk med krumsnors kørepisk.

1813. Kongelig løber.

1813. Kongelig matrielforvalter.

1813. Kongelig postrytter.

1813. kongelig staldmester.

Frederik 6. salves 31.6.1815.

1818. Frederik 6.

1818. Frederik 6.´s Klassiske sadel fra Algier.

1819. Frederik 6.´s pragtsadel fra Algier.

1819. Frederik 6.´s danske rigsvåben.

1819. Christian 6.´s sølv kongevåben til montering på seletøj. Fra Dahlman´s gemmer.

1820. Rideskolar Rønne.

1820 Frederik 6.´s Christiansborg gemak.