Christian 7. side 2

1770. 1. Staldmester, Frederik Ludvig Ernst. Baron v. Bülow. Arresteret ved Struensee´s fængsling.

1749. Christian 7.

1. maj 1767. Christian 7`s salving. Han bliver som den eneste enevældskonge salvet i Christiansborg Slotskirke.

8. november 1766. Caroline Mathilde´s indtog i København.

1766. Balsalen Christiansborg Slot. Christian7´s bryllup med Caroline Mathilde.

1768. Caroline Mathilde i Dronningens livregiment´s herre uniform.

1768. Dronning Caroline Mathilde rider i herresadel. Ikke som andre kvinder dengang, de red i fruentimmersadel (damesadel med to, eller tre horn, i venstre nærmer side hvor damen havde et ben over og et ben under de to horn, og red sidelæns).

Caroline Mathildes herresadel, engelsk model, den kan beses i Kongelig Stalds museum.

1768. Kongen og dronningen rider jagtridning. Bag dem t. v. Struensee.

Ankomst til parforcejagt. Dyret blev jaget af hunde, og når det var udmattet var det som regel kongen der aflivede det med sin hirchfængerdolk.

Vejene i skoven var som regel cirkelformede (stjerneformede) så man kunne stå i centrum, og se jagtrytterne passere vejene. For eks. i Dyrehaven.

1768. Det første Christiansborg Slot.

1769. Overstaldmester hos Caroline Mathilde, Christian Frederik Lensgreve Holstein:

1769-78. Håndværkere der fremstillede kongehusets kareter og seletøj:

1770. I midten kongens hoflæge J. F. Struensee. Til højre Christian 7. Til venstre Caroline Mathilde.

1770. Det første Christiansborg. Slotspladsen med Børsen i baggrunden.

1770. Christiansborg.

1770. Christian 7.´s klassiske dressursadel.

Christian7´s blankkandar

1770. Christian 7.´s stigbøjler.

1770. Rejsestaldmester og 1. staldmester, Frederik Ferdinand v. Krogh.

1770. Rejsestaldmester, Friederich Carl v. Warnstedt.

1771. Berider for Struensee. Johan Kenne Nicolaus Müller.

1771. Rideskolar Frederik Mortensen Ramløss

1771. Hirchholm Slot, lå i Hørsholm.

Færdigbygget i 1744 af Christian 6. Kaldt Nordens Versailles.

Caroline Mathilde og Struensee´s foretrukne opholdssted til ferier.

17.1.1772. kl. 4:00, Struensee arresteres og stilles for retten.

1772. Christian 7. kører over Christiansborg Slotsplads, dagen efter Struensee´s fængsling. De sammenstimlede københavnere tiljubler kongen, der sad rædselslagen inde i kareten.

1772. 1. staldmester, Hans Hendrik Bülow

1772. Rejsestaldmester og staldmester, Christian Ludvig v. Kalckreuth.

28.4.1772. Struensee og Brandt henrettes på Østrefælled, og blev senere sat på hjul og stegle.

1774. Overstaldmester, Jørgen Lensgreve Scheel.

1774. Æresport på Christiansborg Slotsplads til modtagelsen af Sophie Frederikke. Kronprins Frederik 6.´s brud.

I baggrunden Nickolai Kvarteret der i 1795 nedbrændte.

1776. Rideskolar, Peter Schiøtt.

1777. Christian 7.´s galla blankkandar.

1777. Christian 7.´s Klassiske sadel med sølvbroderi.

1777. Christian 7.´s stigbøjler.