DAHLMANS HISTORIE 1

Årstal for indehavere i Brødrene F. & L. Dahlman´s Eft. og regenterne de arbejdede for:

1807-1845 Wilhelm Ludvig Dahlman

Frederik 6. og Christian 8.

1845-1882 Frederik Gustav Dahlman og Lauritz Theodor Dahlman

Christian 8., Frederik 7. og Christian 9.

1882-1884 Frederik Gustav Dahlman

Christian 9.

1884-1912 Frederik Johan Lauritz Petersen og Theodor Dahlman

Christian 9. og Frederik 8.

1912-1928 F. J. Lauritz Petersen

Christian 10.

1928-1957 Kai Halkier

Christian 10. og Frederik 9.

1957-1959 Lizzi Halkier

Frederik 9.

1959-1973 Willy Hendriksen

Frederik 9. og Margrethe 2.

1973-2008 Willy Hendriksen, Frank Hendriksen og Erik Hendriksen. Fra 17.1.1973 - 8.9.2008.

Margrethe 2.

8.9.2008 Frank Hendriksen og Erik Hendriksen

Margrethe 2.

____________________________________________________________________________________________

Årstal for regenter og antal heste i den Kongelige Stald-Etat ved regenttiltrædelse:

Christian 7. 1766-1808 165 heste

Frederik 6. 1808-1839 165 -

Christian 8. 1839-1848 155 -

Frederik 7. 1848-1863 124 -

Christian 9. 1863-1906 88 -

Frederik 8. 1906-1912 89 -

Christian 10. 1912-1947 73 -

Frederik 9. 1947-1972 19 -

Margrethe 2. 1972- 19 -

____________________________________________________________________________________________

Slutningen af 1700 tallet og begyndelsen af 1800 tallet var præget af katastrofer og nød og elendighed for Danmark og København.

Det startede 26.2.1794 med at E. D. Häussers prægtige Christiansborg Slot brændte, men ridebaneanlægget blev skånet, og overlevede også branden i 1884.

5.6.1795 opstod Københavns brand der lagde store dele af byen øde.

2.9 til 5.9. 1807 Københavns bombardement, hvor englænderne landsatte 30.000 mand og belejrede og bombarderede København. Den danske hær stod i Slesvig og kunne ikke komme hovedstaden til undsætning. Tre nætters bombardement holdt København til, så måtte Danmark kapitulere og den samlede danske flåde blev udleveret til englænderne, hvorefter fulgte syv års kanonbådskrig.

1807 betød nød og elendighed, statsbankerotten fulgte i 1813, og senere afhændelsen af Norge til Sverige.

Perioden bød også på lyspunkter, den danske kulturelle guldalder med Grundtvig og senere H. C. Andersen, og alle de danske guldaldermalere. Og C.F. Hansen og andre dygtige bygmestre der genrejste den ødelagte by i smuk klassicistisk stil.

I disse brydningstider opstod SADELMAGER DAHLMAN.

Dahlman blev grundlagt 14.9.1807. 10 dage efter Københavns bombardement. Der var mangel på alt, også sadelmagere og Den Kgl. Staldetat under Christian 7. og Kronprins Frederik 6. have behov for en ny sadelmager, så den 29 årige sadelmager ved Den Kgl. Hestgarde "Wilhelm Ludwig Dahlman" overtog værkstedet i Sadelmagergården, Christiansborg Slots Ridebane, Tøjhusgade 11. Sadelmagergården lå i Staldmestergården lige bag den Kongelige Stald, hvor Undervisningsministeriet og Tøjhusmuseet ligger idag.

I gamle dage før Dahlmans grundlæggelse havde kongerne råderet over det meste af Slotsholmen, og de kongelige heste var fordelt mange steder. Så Christian 6. satte sig for at han ville have mere ordnede forhold. Han byggede fra 1733 til 1740 det første Christiansborg Slot og den tilhørende ridebane med staldplads til 398 heste. I kørestalden og fløjen under Hofteatret og Geschirkamret var der plads til 124 heste, i fløjen ved ridehuset 90 heste og resten i garderstalden, det nuværende Thorvaldsens museum, og andre steder på slotsholmen.

Da Dahlman blev grundlagt 14.9.1807. var der et stort kundeunderlag:

Der var opstaldet 165 heste i Den Kongelige Stald, Militæret havde mange heste. Dahlman havde den øverste militære ledelse og Kronprins Frederik 6.´s rådgivere som kunder, blandt andet General greve von Schmittou og greve Reventlov. Dahlman leverede til adelen på de mange slotte og herregårde. I den indre by i København, var der i gårdene opstaldet heste til køre og ridebrug, og der var fragtmænd overalt i Danmark. Det var jo før bilernes indtog, så al transport, både med mennesker og gods foregik med heste. Brygger Jacobsen på Carlsberg fik senere 238 bryggerheste på stald til udbringning af øl, og mejerierne enigheden og Trifolium havde også et stort hestehold, så der var nok at tage sig til for den energiske foretagsomme Sadelmagermester Wilhelm Ludvig Dahlman.

Firmaet kom i de kommende år til at afspejle udviklingen i samfundet, hvor arbejdsmængden afhang af om der var gode vilkår og pengeoverskud, eller depression.

Hvis der var krig eller optakt til krig, oprustede militæret, og der var derfor brug for sadelmagere til at levere militærsadler, seletøj, patron, gevær og sabel hylstre, skeder, og etuier, patrontasker, pakremme og meget mere. I det efterfølgende vil vi prøve at vise hvad der skete i det danske samfund dengang.

Det første år efter firmaets start arbejdede Dahlman under Christian 7. men efter hans død i 1808 blev Frederik 6. konge, selv om han i realiteten havde været regent siden 1784, grundet faderen Christien 7.`s sindsygdom.

Frederik 6. har nok været en af Dahlmans bedste kunder. Ganske vist var landet i dyb krise, men Frederik 6. var meget pyntesyg og elskede troppeparader og store optog, så Højbro Plads blev ombygget så Kongen kunne holde store parader. Når han skulle vise sin magt så krævede det de bedste heste, det fineste sadeltøj og schabrakker, og uniformer og våben skulle også have den rigtige stil.

I de gamle arkiver kan man se udbetalingerne fra Den Kongelige Stald-Etat til Dahlman, i det sidste kvartal af 1831 modtog Dahlman 500 Rd. eller 125 sølvmønt. Kongehusets samlede udbetalinger til de 96 personer ansat i Den Kongelige Stald-Etat under Frederik 6. var i samme kvartal 4503 Rd., så det var en stor andel Dahlman modtog.

____________________________________________________________________________________________

TIDEN FØR DAHLMAN`S GRUNDLÆGGELSE INDTIL 1807:

Dahlmans værksteder har altid ligget på slotsholmen eller et stenkast derfra, så lærlingene hver dag kunne komme i den Kgl. Stald og hente de ting der skulle repareres, og sadelmagermestrene kunne aftale med staldmestren, hvilket sadel eller seletøj der skulle fremstilles. Herunder lidt historie om slotsholmen.

Slotsholmen 1674. Københavns Slot med voldgrav omkring, børsen, krigshavn og tøjhus i baggrunden, og adelshuse omkring slottet.

Københavns slot.

Kort over slotsholmen 1725.

Københavns Slot nedrives i 1733. Christian 6. bygger det første Christiansborg Slot fra 1733 - 1742 og slottet opkaldes efter ham selv. Slottet bliver et af de største og rigest udsmykkede i Europa. Bag slottet ligger ridebanen med ridehus og stalde med plads til 398 heste. Christiansborg kostede 2,7 milioner rigsdaler, som var halvdelen af statens årlige indtægter. Slottet bliver opført af Elias David Häusser. I 1742 træder Häusser tilbage og de yngre arkitekter Nic Eigtved og Laurids de Thura fortsætter arbejdet.

1. Christiansborg set fra Holmens kirke.

Det Kongelige Ridehus på Christiansborg indvies i 1742. Der blev vist karuselridning for landets fornemste personer.

Christian 6. rider passage. København ses i baggrunden.

Kronprins Frederik og Marie Sophie Frederikkes indtog i københavn 1790.

Kronprinsen, den senere Frederik 6., og Marie Sophie Frederikkes statskaret til indtoget i København 14.9.1790.

Kronprins Frederik (6.) ved frihedsstøtten. 1797. Han havde været med til ophæve stavnsbåndet i 1788.

1. Christiansborg brænder 26.2.1794. Et overophedet kakkelovnsrør antænder ilden ved siden af riddersalen. Ridebanen overlever branden. Da Dahlman blev grundlagt 1807 var slottet under genopførelse, det blev opført fra 1803 - 1828.

Kongehuset erhvervede 2 palæer på Amalienborg 1794-1795, hvor de flyttede til efter Christiansborgs brand.

Frederik 6. boede i Schacks Palæ, og Christian 7. boede i Moltkes Palæ. Palæerne var forbundet med kolonaden

så Frederik 6. kunne komme over til sin sindsyge far.

Franskmanden Salys rytterstatue i midten af Amalienborg Slotsplads forestiller Frederik 5. og den er historiens dyreste kunstværk 550.000 rigsdaler kostede den, det er femten gange mere end aftalt med Saly, og mere end der kostede at bygge hele Amalienborg. Det var også en franskmand der støbte statuen det var bronzestøberen Pierre Gor.

Københavns brand 5.6.1795. Ilden opstod i flådens tømmeroplag. På billedet brænder Admiralitetet. Holmens Kirke til højre undgik flammerne.

Ilden breder sig langs Gammel Strand og fortsætter til Amager torv og Gammel torv. Christiansborg der ligger til højre i billedet undgår branden.

Nikolai kirke brænder (set fra Amagertorv). Tårnet styrtede ned som en brændende fakkel, og antændte de omkringliggende huse. Huset som vor nuværende forretning ligger i "Fortunstræde 5" brændte også, og blev genopbygget i 1797. Man kan stadig se rester af munkesten fra det gamle hus.

Rådhuset Gammel Torv brænder. Børnene bliver evakueret fra vejsenhuset.

Slaget på Rheden 2.5.1801. Englænderne under ledelse af Admiral Lord Nielson angreb Danmark, billedet er malet fra

Vor Frelser kirke på Christianshavn.

2. Christiansborg Slot og slotskirke opføres af C.F. Hansen 1803 - 1828. men det var først endeligt færdigt i 1884.

Billeder er set fra Højbro Plads. Slottet kostede en milion rigsbankdaler.

Det gik langsomt med byggeriet grundet Napoleons krigene og statsbankerotten. Frederik 6. kunne først flytte ind på slottet i 1828. C. F. Hansen var også meget involveret i opbygningen af det brandhærgede københavn i første halvdel af 1800 tallet.

Københavns bombardement fra 2. til 5. september 1807. Frederik 6. nægtede at udlevere den danske flåde til englænderne og de landsætte 30.000 mand og indledte historiens første terrorbombardement på civilbefolkningen, der følger 3 rædselsdøgn og 1.600 københavnere mister livet. Billedet er set fra Kongens Nytorv det er Vor Frue Kirke som brænder i baggrunden.

Københavns bombardement Frederiksholms Kanal, Christiansborg til højre.

Set fra Christianshavn.

Englændernes stillinger.

__________________________________________________________________

H I S T O R I E 1 8 0 7 - 1 8 4 5.

Dahlman´s grundlægger, Wilhelm Ludvig Dahlman. Født 5.4.1779. Mester 14.9.1807 - 28.9.1845.

Død 28.9.1845. Kongelig Hofsadelmager fra 1825. Dannebrogsmand.

Wilhelm Ludvig Dahlman var før han startede eget sadelmagerfirma, sadelmager i Den Kgl. Hestgarde:

Den Kongelige Hestgarde, livgarden til hest. Var kongernes personlige livgarde, og de var meget stolte af den farverige hestgarde. Hestgardekasernen lå i Frederiksholm Kanal. Hestgarden blev grundlagt 1661 og nedlagt 1866.

Billedet er malet af Otto Bache med livgardeeskadronen i revueuniform. Billedet forestiller gardens indskibning i Korsør havn, for at begive sig til krigsskuepladsen i 1848. Det er Christian 9. der står med hånden på hoften i samtale med kaptajnen Peter Wilhelm Tegner. Billedet var en gave til Christian 9. på hans 25 års jubilæumsdag 15.11.1888.

Billedet er i kongehusets eje.

Hestgarden rider ud fra kasernen i Frederiksholm Kanal. Prins Christian (9) rider forrest.

Billedet er malet af Otto Bache i 1911.

Hestgardeuniformer med messing kyras.

Kongelig berider 1807. Han rider i en helt flad sadel uden nogen støtte.

Kongelig kusk.

Kongelig postrytter.

Gardehusarer anno 1808. Gardehusarregimentet blev grundlagt 1762.

Danske generaler i uniform fra 1800 til 1848.

_______________________________________________________________________________________

I 1825 UDNÆVNES DAHLMAN TIL KONGELIG HOF SADELMAGER, MED RET TIL AT FØRE SYMBOLET KONGEVÅBENET PÅ VISITKORT, BREVPAPIR, REGNINGER, KATALOGER OG PÅ FACADEN:

Det var en stor ære at blive udnævnt til kongelig hof sadelmager af kong Frederik 6. Kgl. Hof var finere end kongelig hof leverandør, hvor man forventede at leverandøren leverede gratis varer, som tak for reklamen. Men som kongelig Hof sadelmager så betalte kongehuset for alle ydelser. Landets førende personligheder indenfor adel og militær foretrak også at handle hos en Kgl. Hof håndværker. I midten af nittenhundredetallet ændrede meningen sig og kunderne troede at det var dyrere at handle hos en Kgl. Hof. sadelmager, men det var det ikke.

Kongevåben til visitkort.

Kongevåbnet til brevpapir som vi brugte til 1906.

Kongevåbnet vi brugte fra 1906.

Kongevåbnet på facaden Frederikholmskanal 4.

Metalkongevåben uden farve

Kongevåbnet i Dahlman katalog.

___________________________________________________________________________________

Nyheder i begyndelsen af attenhundredetallet:

1807. Sejlskibene får konkurrence det første dampdrevne skib begynder at sejle. Fra 1819 oprettes dampskibsruten København Kiel.

1808. Frederik 6. udråbes til konge.

I 1808 skete et stort fremskridt. Byportene måtte holdes åbne til kl. 24:00, og nøglerne skulle ikke mere afleveres til kongen om natten.

1811. Brygger Jacob Christian Jacobsen. I.C. Fødes i Brolæggerstræde. I 1842 flytter han til Valby Bakke og grundlægger Carlsberg Bryggerierne.

1812. En karet med bryllupsgæster kører løbsk og styrter i Ladegårdsåen, fire af seks personer drukner.

1820. De første hestedrosker med flere siddepladser dukker op. I 1830 var der 60 med faste holdepladser på byens torve.

1825. Sadelmager Dahlman udnævnes til Kongelig Hof Sadelmager.

1830 .Rytterne benytter nu kun fire typer sadler. Skolesadlen, den engelske sadel og husarsadlen. Til kvinder benyttes den engelske fruentimmersadel.

1841. Den første hestetrukne omnibus, kører fra Amager Torv til Frederiksberg Rundel.

1843. Tivoli indvies, ved det gamle voldterran ved vestvolden.

1845. Sadelmagermester W. L. Dahlman dør.

Frederik 6. i kronings tøj.

Frederik 6. med stab og to rideknægte ved søerne.

Frederik 6. holder troppeparade på Højbro Plads. 1835.

Frederik 6. holder specielrevue.

Kammerherre Kgl. overstaldmester Carl Christian August de Reopstorff i galla.

Christian 8. holder troppemønstring.